Handelsbetingelser

Another Closet, ejes af Just Like Me

Tønsbergvej 104
4000 Roskilde
TLF: 53566020
CVR: 28253583

Generelt
Another Closet stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på www.anothercloset.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Just Like Me.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Just Like Me og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Just Like Me vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Just Like Me. For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne. 

Ydelsens omfang
Tjenesten giver Brugeren adgang til lån og leje af tøj dvs. Just Like Me’s tjenester bestemt ved bestilling.

Du accepterer og anerkender, at du lejer produkterne, og at ejerskabet til produkterne forbliver hos Just Like Me på alle tidspunkter.

Adgang til tjenesten
Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen. 

Registrering og brugeradgang
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Just Like Me samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling
Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden. Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Just Like Me tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer
Just Like Me forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement
Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man kontakte Just Like Me via hej@anothercloset.dk

Ved opsigelse skal du sende dit tøj retur, så vi har det retur senest den 1. i næste måned efter abonnementets ophør. Modtager vi ikke tøjet rettidigt forbeholder vi os retten til at hæve kr. 100,- DKK per dag per stykke tøj, som du mangler at returnere. Vi vil dog højest hæve et beløb svarende til varens vurderede butikspris.

Brug af tøjet
Tøj skal bruges, men det er selvfølgelig vigtig at du passer på det og returnerer det i stort samme stand som du modtog det. Meget af tøjet må du gerne selv vaske, men du bedes følge vaskeanvisningerne nøje.  Er du i tvivl konktakt os på hej@anothercloset.dk. Noget af vores tøj må udelukkende renses. Vurderer du at det er nødvendigt at det tøj du har brugt bliver renset, kontakt hej@anothercloset.dk inden aflevering.

Mindre slitage som følge af almindeligt brug af tøjet medfører naturligvis ikke nogen ekstra omkostninger for dig. Almindeligt slitage kan være en syning, der er gået op eller en knap, der er faldet af.

BESKADIGET ELLER BORTKOMMET TØJ

Hvis dit lejede tøj forsvinder eller ødelægges på en sådan måde, at vi ikke kan reparere det og derfor ikke kan udleje det igen, er du erstatningsansvarlig. Herunder hører også forkert vask af tøjet, som f.eks. har medført at tøjet er krympet eller blevet misfarvet. Du kan få lov at købe tøjet af os svarende til tøjets butikspris minus din leje. Du er fuldt ud ansvarlig for tab, ødelæggelse eller skade på produkter på grund af tyveri, bortkomst, brand, huller, pletter som vi ikke kan fjerne eller enhver anden årsag end normalt slid.

Hvis du ikke betaler det beløb, du skylder os i rette tid, kan vi vælge at bringe sagen til inkasso. Du accepterer at betale omkostningerne herfor.

Betaling
Just Like Me modtager online betalinger med Visa/Dankort.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Just Like Me benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Just Like Me’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail hej@anothercloset.dk. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Just Like Me i rimelig tid efter varens modtagelse. Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Brugeren dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Just Like Me
Tønsbergvej 104
TLF: 53566020

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

 Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Just Like Me, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Just Like Me og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Just Like Me har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Just Like Me er: Tina Werborg

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Just Like Me har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til hej@anothercloset.dk.

Cookies
På www.anothercloset.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på www.anothercloset.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Just Like Me’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse
Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder
Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: hej@anothercloset.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

KONTAKT
hej@anothercloset.dk
Tønsbergvej 104 – 4000 Roskilde
CVR nr.: 28253583
© 2023 Another Closet